Kristin Bakke Anderson
Anderson, Kristin Bakke
Lærer
Per Henrik Kvinlaug
Kvinlaug, Per Henrik
Lærer
Ingolf Harkestad
Harkestad, Ingolf
Adm.leder
Lillian Bondevik
Bondevik, Lillian
Miljøarbeider
Barbro Johanne Svenden
Svenden, Barbro Johanne
Sosiallærer og miljøarbeider
Silje Abrahamsen
Abrahamsen, Silje
Lærer
Gun-Beate Vedumsdal
Vedumsdal, Gun-Beate
Miljøarbeider
Eliann Solheim
Solheim, Eliann
Lærer
Serine Nielsen
Nielsen, Serine
Lærer (Permisjon)
Anna Vålandsmyr
Vålandsmyr, Anna
Lærer
Iselin Metveit
Metveit, Iselin
Lærer
Salve Hørte
Hørte, Salve
Lærer/ miljøarbeider
Guro Løsnesløkken (Permisjon)
Løsnesløkken (Permisjon), Guro
Lærer
Jennie Hørte Vigsnes
Vigsnes, Jennie Hørte
Lærer
Ole Andreas Vigre
Vigre, Ole Andreas
Lærer
Mette Tornli Nordhagen
Nordhagen, Mette Tornli
Inspektør/ lærer. Spes. ped. koordinator
Maria Sofie Torp Castillo Del Pezo
Castillo Del Pezo, Maria Sofie Torp
Lærer
Ingrid Selås
Selås, Ingrid
Lærer
Linda Iren Skarpholt Heskestad
Heskestad, Linda Iren Skarpholt
Skolesekretær
Heidi Gellein
Gellein, Heidi
Miljøarbeider
Grace Torsøe Johansen
Johansen, Grace Torsøe
Lærer
Maria Øygard
Øygard, Maria
Lærer
Kristian Sande
Sande, Kristian
Lærer
Elise  Igland
Igland, Elise
Miljøarbeider
Anita Konnestad
Konnestad, Anita
Miljøarbeider
Ingebjørg Steinheim
Steinheim, Ingebjørg
Miljøarbeider
Anette Hunnes
Hunnes, Anette
Miljøarbeider
Frank Haukeland
Haukeland, Frank
Rektor