Frank Haukeland
Haukeland, Frank
Rektor
Ingolf Harkestad
Harkestad, Ingolf
Adm.leder/ ass. rektor
Kristin Bakke Anderson
Anderson, Kristin Bakke
Inspektør/ lærer
Per Henrik Kvinlaug
Kvinlaug, Per Henrik
Lærer
Ole Andreas Vigre
Vigre, Ole Andreas
Lærer
Iselin Metveit
Metveit, Iselin
Lærer
Eliann Solheim
Solheim, Eliann
Lærer /rådgiver
Ingrid Selås
Selås, Ingrid
Lærer/ spes. ped. koordinator
Maria Øygard
Øygard, Maria
Lærer
Kristian Sande
Sande, Kristian
Lærer
Anna Vålandsmyr
Vålandsmyr, Anna
Lærer
Christian Lysaker
Lysaker, Christian
Lærer
Jennie Hørte Vigsnes
Vigsnes, Jennie Hørte
Lærer (permisjon)
Guro Løsnesløkken
Løsnesløkken, Guro
Lærer
Grace Torsøe Johansen
Johansen, Grace Torsøe
Lærer
Barbro Johanne Svenden
Svenden, Barbro Johanne
Sosiallærer 10. trinn og miljøarbeider
Lillian Bondevik
Bondevik, Lillian
Sosiallærer 9. trinn og miljøarbeider
Heidi Gellein
Gellein, Heidi
Sosiallærer 8. trinn og miljøarbeider
Gun-Beate Vedumsdal
Vedumsdal, Gun-Beate
Miljøarbeider
Salve Hørte
Hørte, Salve
Lærer/ miljøarbeider
Linda Iren Skarpholt Heskestad
Heskestad, Linda Iren Skarpholt
Skolesekretær
Nina  Christiansen
Christiansen, Nina
Miljøarbeider
Anette Hunnes
Hunnes, Anette
Miljøarbeider
Sara Helene Borgehaven Haugen
Haugen, Sara Helene Borgehaven
Lærer
Heidi Marie  Gullhav
Gullhav, Heidi Marie
Lærer
Serine Nielsen
Nielsen, Serine
Lærer
Torgeir Heldal
Heldal, Torgeir
Lærer
Elise  Igland
Igland, Elise
Miljøarbeider
Anita Konnestad
Konnestad, Anita
Miljøarbeider
Ingebjørg Nordbø
Nordbø, Ingebjørg
Miljøarbeider
Sofie Sundfjord
Sundfjord, Sofie
Miljøarbeider/ ettåring
Aurora Tjørhom
Tjørhom, Aurora
Miljøarbeider/ ettåring
Bilde mangler
Salvesen, Vetle
Miljøarbeider
Mette Tornli Nordhagen
Nordhagen, Mette Tornli
Inspektør/ lærer. (Permisjon 2023/24)