Vi følger i hovedsak skoleruta til Grimstad

Skolerute 2022-2023


 Rektor: Frank Haukeland