Ingolf Harkestad
Ingolf Harkestad
Adm.leder
Mobiltelefon:
99 700 511
Fødselsdato:
18.03.80
Kommentar:
Veien til toppen er å reise seg fra sofaen.