Eliann Solheim
Eliann Solheim
Lærer (permisjon)
Fag i år:
Mat og helse, spes. ped, utdanning til valg