Vi tilbyr:
- Et godt faglig miljø
- Omsorg for den enkelte
- Engasjerte lærere
- Kristne verdier
- Skoleturer
- Skolelunsj

Fagtilbud:
Tysk, spansk og arbeidsliv

Valgfag:
Fysisk aktivitet og helse
Sal og Scene
Design og redesign
Natur, miljø og friluftsliv
Innsats for andre
Teknologi i praksis
Trafikk
Produksjon av varer og tjenester                                                                                         

Valgfag med for få elever blir ikke satt i gang. 

Etter hovedinntaket 1. desember tas det opp elever fortløpende dersom det er plass.

Søknad sendes på vårt digitale søknadsskjema (elevene trenger kun søke opptak første året på DRUS):

Søknadsskjema skole

 

Her har du informasjon om skolekostnader og inntaksreglementet.

Elever ved Drottningborg ungdomsskole kan få inntil 0,2 tilleggspoeng ved søkning til Drottningborg videregående skole. Ett år som elev ved Drottningborg ungdomsskole gir 0,1 i tilleggspoeng.

 

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

 

 Rektor: Frank Haukeland

 Administrasjonsleder: Ingolf Harkestad