Kristin Bakke Anderson
Kristin Bakke Anderson
Lærer (permisjon)
Fag i år:
Kontaktlærer 10a, engelsk, KFRL, spes. ped.