Kristin Bakke Anderson
Kristin Bakke Anderson
Lærer
Fag i år:
Engelsk, KFRL, spes. ped.