Per Henrik Kvinlaug
Per Henrik Kvinlaug
Lærer
Fag i år:
Kontaktlærer 9a, samfunnsfag, kroppsøving, fysisk aktivitet og helse