Per Henrik Kvinlaug
Per Henrik Kvinlaug
Lærer
Fag i år:
Samfunnsfag, kroppsøving, fysisk aktivitet og helse