Skolen vokser i størrelse og vi utvider fagtilbudet vårt. 

Fra skoleåret 2018/19 tilbyr vi: 

Fagtilbud: 

Tysk, spansk og arbeidsliv

Valgfag: 

Fysisk aktivitet og helse
Sal og scene
Design og redesign
Natur, miljø og friluft
Innsats for andre
Teknologi i praksis
Produksjon av varer og tjenester
Trafikk

Utdanningsdirektoratet (udir) har en oversikt over valgfagene. På denne siden kan dere lese mer om innholdet i valgfagene. Vi tilbyr ikke alle valgfagene som udir presenterer i sin oversikt. Les mer om fagene her

Valgfag med for få elever blir ikke satt i gang. Vi tar forbehold om at valgfagtilbudet kan endres (avhengig av kompetansen til lærerne).