Vi får jevnlig nye søknader til skolen, og i årene fremover ser det ut til at ca 52 nye elever  årlig starter på DRUS. Vi planlegger å ha 2 klasser på hvert trinn med inntil 26 elever i hver klasse.  Dersom du ønsker å søke om skoleplass må du sende elektronisk søknadsskjema (trykk på fanen "studietilbud"). Lurer du på om det er ledig plass på skolen er det bare å ta kontakt, epost: post@drus.no

I forbindelse med oppstart på DRUS så vil vi sende overgangsskjema til skolene som elevene kommer fra. Dere trenger derfor ikke tenke på det praktiske rundt bytte av skole.

Dersom noen er veldig spente er det mulig å komme innom her for å hilse på oss eller følge en klasse noen timer eller en dag. Flere har benyttet seg av denne muligheten. Ring eller send mail på forhånd slik at vi kan avtale tidspunkt.

Mail: rektor@drus.no eller jiharkestad@drus.no

Tlf: 37257777