I starten av skoleåret får de nye elevene utdelt hver sin iPad. Denne skal de bruke i de fleste fag mens de er elever på skolen. Elevene kan ta iPaden med hjem for å gjøre lekser. Elevene  bruker en app som heter Showbie for å levere inn arbeider, og lærerne gir elevene tilbakemelding i denne appen. I tillegg bruker vi flere andre apper, men det er skolen som bestemmer hvilke apper som skal lastes inn på elevenes iPader. Elevene bruker kablet tastatur for å skrive lengre tekster. Vi har så langt gode erfaringer med bruk av iPad på skolen. 

En oversikt over apper vi bruker finner dere her.