Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4)

Referat fra møtene i FAU legges ut fortløpende. Trykk på referatet for å lese det:

Referat FAU møte 30.04.20

Referat FAU møte 16.09.20