Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4)

For skoleåret 2022-23 er det valgt følgende FOU representanter:

 

 

9A

Jan Thore Klemmetsen

91888989

Patrik Blomberg

94833599

jantoreklemmetsen@gmail.com

kirtap@hotmail.com

9B

Møyfrid Aarsland

41429281

Sandra Bjerk

95935592

 

m_aarsland@hotmail.com

sandra_bjerk@live.no

10A

Helene V. Urstad

93284146

Mariann F. Raen

47070770

 

helene.urstad@gmail.com

maraen@drottningborg.vgs.no

10B

Audny Hoveland

97594578

Monica Bjelland Ziegler

91141887

 

audnyhoveland@gmail.com

monzieg@gmail.com

8A

 

 

I

 

 

 

 

 

8B

   

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møtene i FAU legges ut fortløpende. Trykk på referatet for å lese det:

Referat FAU møte 30.04.20

Referat FAU møte 16.09.20