Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4)

 

For skoleåret 2023 – 2024 ser FAU slik ut:

8a Steinar Watne tlf 95166797. Nestleder

8b Silje Dowerdock tlf 45286176

8c Audny Hoveland tlf 97594578

9a Anita A Andersen tlf 90055170. Leder og representant til styret. Rep KFU.

9b Karen Elisabeth Bayne tlf 92428692. Sekretær

10a Johannes Marsi tlf 93213237

10b Alexandra Seland tlf 93845082

  

Referat fra møtene i FAU legges ut fortløpende. Trykk på referatet for å lese det:

Referat FAU møte 15.01.24

Referat FAU møte 06.11.23

Referat FAU møte 18.09.23

Referat FAU møte 17.04.23

Referat FAU møte 30.04.20

Referat FAU møte 16.09.20