SKOLEPENGER:

Kr. 1 800 pr. mnd i 10 måneder.

Skolepengene inkluderer bøker, lunch og alle skolerelaterte ekskursjoner gjennom året. Behov for spesialdiett kan innebære ekstra betaling. Skolepenger refunderes ikke dersom en elev ikke følger planlagt undervisningsopplegg, herunder ekskursjoner.

Søskenmoderasjon: kr 4000 pr år pr barn fra barn nr. 2.

Vi sender fem faktura til foreldre/ foresatte hvert semester.

Skolepengene inkluderer leie av iPad (64GB). Elevene overtar iPaden etter tre års skolegang. 

Skolepengesatsen justeres årlig. 

 

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

 Ingolf HarkestadAdministrasjonsleder: Ingolf Harkestad