Høsten 2015 startet Drottningborg ungdomsskole

Det er en lang og stolt tradisjon som føres videre. Skoledriften har røtter helt tilbake på 30-tallet.

Historien til Drottningborg vgs

Drottningborg videregående skole startet egentlig på Fjellhaug Misjonssambandets skolesenter i Oslo) i 1930. Der var det fra før av misjonsskole, bibelskole og ungdomsskole. Dette året startet Fjellhaug en handelsskole som var godkjent av departementet. Dette var fordi alle som skulle drive med handel på den tiden, måtte ha handelsbrev fra en godkjent handelsskole.

Under krigen var det fare for at Fjellhaug ville bli beslaglagt av tyskerne, og Drottningborg ble kjøpt i 1942/43 for å sikre videre drift. Handelsskolen ble så startet her på Drottningborg i 1946. Skolen har helt fra begynnelsen av vært godkjent med eksamensrett og vært drevet etter offentlig godkjente planer.

Skoleåret 1965/66 ble det satt i gang undervisning etter nye planer for "Grunnleggende yrkesskole i handels- og kontorfag". Videregående kurs i denne studieretningen ble startet opp i 1972/73. I 1976 kom så studieretning for Handels- og kontorfag, og i 1981 kunne Drottningborg tilby treårig undervisning med full studiekomtetanse. Drottningborg handelsskole ble så til Drottningborg videregående skole.


I 1994 og 2006 ble læreplanene igjen vesentlig endret, og skolen gir nå tilbud om en rekke fag innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram.
Skolen har i dag ca. 200 elever fordelt på 7 klasser (en klasse i påbygning til studiekompetanse). Helt fra starten i 1946 har skolen vært drevet som internatskole, og vi jobber jevnlig med å utvide kapasiteten og kvaliteten på våre internatbygg.

 

Drottningborgnavnets opprinnelse

Navnet Drottningborg skriver seg fra et gammelt sagn der det fortelles at et skip forliste like utenfor kysten her. Et barnelik ble funnet i ei vik som nå er skolens badestrand. Dette var ei svensk prinsesse (drottning). Denne vika ble kalt Drottningvika og Drottningborg ble da navnet da hovedbygget ble reist og ligger som en borg med utsikt over Skagerrak. Den lille jenta som druknet, ligger balsamert under golvet i Fjære kirke.