Skolesekretær 50% fast stilling

06.12.2018
Skolen vokser i størrelse og vi har behov for å styrke bemanningen med en skolesekretær.

Vi har i disse dager sendt ut tilbud til neste års elever, og DRUS vil ha i overkant av 150 elever ved oppstart neste skoleår. Flere elever betyr at flere oppgaver må løses, og vi har opprettet en ny fast stilling som skolesekretær i 50%. Er du interessert i å være en del av vår dyktige stab kan du lese mer om stillingen her

Ledig stilling som skolesekretær