Velkommen 1617

06.05.2016
Takk for at du svarte ja til å begynne på Drottningborg ungdomsskole. Vi gleder oss til å treffe deg, og har gleden av å invitere til en samling på DRUS mandag 23. mai kl 18.00.

Velkommen 1617