Rektor på ungdomsskolen?

11.12.2014
LEDIG STILLING SOM REKTOR

Drottningborg ungdomsskole er en ungdomsskole under etablering i Grimstad. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og er godkjent som en kristen skole. Skolen vil holde til i romslige og velegnede lokaler i en del av bygget som tidligere var Høgskolen i Agder, sentralt i Grimstad.

Oppstart for skolen vil være høsten 2015, men vi ønsker å ansette rektor i en prosjektstilling med fleksibel arbeidstid fra 1.2. 2015 på ca 20% og deretter i 100% fra 1.8.2015, hvorav noe vil være undervisning.

Rektor er pedagogisk og administrativ leder for hele skolens virksomhet. Vi ønsker en visjonær og engasjerende leder som

  • har fokus på høy faglig kvalitet
  • kommuniserer godt med elever, foreldre og ansatte og ser verdien av samarbeid og et godt arbeidsmiljø
  • har evne til, og ønske om å lede en langsiktig utvikling av skolen
  • kan profilere skolen utad
  • kan være en pådriver for at skolens kristne grunnsyn kommer tydelig fram i det daglige arbeidet
  • har bevisste holdninger og verdier med tanke på menneskesyn og livssyn
  • har relevant høyere utdannelse og pedagogisk realkompetanse, helst fra ungdomstrinnet

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

For stillingen gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende lover og avtaleverk, og den som ansettes må forplikte seg på NLMs verdigrunnlag.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Styreleder, Audun Raen tlf 456 654 22 / e-post: araen@drottningborg.vgs.no

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk til: araen@drottningborg.vgs.no.

Søknadsfrist: 20. desember 2014

Ungdomsskolen søker rektor