Temauke om språkbruk og inkluderende skolemiljø

19.02.2021
I uke 7 har vi hatt en tverrfaglig uke hvor vi har jobbet med hvordan vi kan inkludere andre gjennom språket vårt.

Uke 7 ble en annerledes uke for elever og ansatte på Drottningborg ungdomsskole. Hele denne uken har vi hatt fokus på språket vårt, og hvordan vi snakker til og om hverandre. Temauken er en del av de nye tverrfaglige satsingsområdene i skolen, og vårt prosjekt kommer særlig inn under de tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap». 

Vi startet allerede onsdag i uke 6 hvor vi hadde digitalt seminar med Ingrid Lund som er professor i spesialpedagogikk på UIA. Ingrid innledet med et foredrag for elever og foresatte på Drottningborg ungdomsskole og Hesnes Montessoriskole.

I uke 7 har vi jobbet videre med hvordan vi kan skape et inkluderende skolemiljø for alle. Vi har spesielt hatt fokus på inkludering gjennom språket vårt. Ord kan bygge og ødelegge.

Mandag startet vi med en konsert med Gino Bless for alle elever og ansatte i Catelina på Kulturhuset. Gino delte en sterk historie og egne sanger med fokus på at vi må se bak fasaden. Han formidlet også Guds kjærlighet til oss. Ord kan bygge opp og bygge ned. 

Uken fortsatte med ulike aktiviteter som elevene selv har vært med å planlegge. Elevene har for eksempel jobbet med filmprosjekt, friluftsgruppe, fysisk aktivitet, gallamiddag, overnattingsturer, frokoster, tekster og ord osv. Elevrådet har vært engasjerte og foreldrerepresentantene (FAU) har vært involvert i denne satsningen. Vi har også hatt god dialog med Statsforvalteren i Agder om denne temauken.

Tilbakemeldingene fra elever og ansatte har vært at fokuset denne uken har bidratt til mer inkludering og et større fokus på hvordan vi snakker til, og om hverandre. 

Temauke om språkbruk og inkluderende skolemiljø