Søknadsfrist og informasjonsmøte

24.10.2023
Skoleåret er nå godt i gang, og noen av oss har allerede begynt å tenke på neste skoleår.

Søknadsfristen til neste års opptak på DRUS er 1. desember. Mandag 6. november kl 18.00 inviterer vi neste års søkere og foresatte til informasjonsmøte med omvisning på skolen. Her får dere møte både ansatte og noen av våre nåværende elever. Velkommen!

Søknadsfrist og informasjonsmøte