Søknadsfrist og infomøte

30.10.2020
Skoleåret er godt i gang og noen av oss har allerede begynt å tenke på neste skoleår. Søknadsfristen er 1. desember. Tirsdag 17.11 blir det infomøter.

Søknadsfristen for neste skoleår nærmer seg. Vi har hvert år hatt et informasjonsmøte for neste års søkere inkludert foresatte. Vår erfaring er at søkere ønsker svar på hva vi har anledning til å tilby her på Drottningborg ungdomsskole (DRUS). I år er som kjent situasjonen i samfunnet annerledes. Vi har derfor gjort noen justeringer. Tirsdag den 17.11 blir det to informasjonsmøter kl 18.00 og kl 19.30 på DRUS. Møtene vil vare ca. en time. Vi inviterer søker/elev med en foresatt hver. På infomøte som starter kl 18.00 inviteres elever fra Landvik- og Holviga skole. Søkere fra de andre skolene inviteres til møte kl 19.30. Vi må ha påmelding til møtene slik at vi vet hvor mange som kommer. Vi følger smittevernreglene og det er maks 50 personer per møte. Dere får også anledning til å se dere rundt på skolen i små grupper. Vi er takknemlige for at vi også neste år har mange søkere til DRUS og ser frem til å treffe dere!

Blir de oppsatte møtene fullbooket, tar vi sikte på å gjennomføre et ekstra møte onsdag 18.11 klokken 18.00. Informasjon om dette vil komme på skolens hjemmeside.

Link til påmelding:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Fg2FfPvTcE--6iFemDLH4SsogdB6Ip1AolFT90o6TU5UOTY5TTlWREUyT0dNTkVWMkc4SFo2NUsySi4u

Velkommen!

Søknadsfrist 1. desember (1)