Prosjekt i arbeidslivsfag

28.05.2019
Dette vårsemesteret har elevene som har arbeidslivsfag hatt et prosjekt ute langs Groosebekken.

Noen av elevene har valgt et fag som heter arbeidslivsfag. I dette faget får elevene prøve seg på mye forskjellig. De har bl.a. produsert reklamefilm, laget brosyrer, lært å knyte slipsknute, laget fuglekasser, hatt besøk av politiet, lært om HMS, gjennomført jobb-intervju som jobbsøker og arbeidsgiver. I tillegg begynte de på et prosjekt våren 2018 som de kaller «DRUS-skogen». I «DRUS-skogen» er det en bekk og trær som ligger i området rundt skolen. Her har hver klasse sitt område som de har ansvar for. Målet med dette prosjektet er at det skal anlegges en liten turløype gjennom skogen som følger bekken. For å få til dette har de plukket masse søppel, kappet ned buskas og åpnet opp landskapet. De bygger også broer over bekken slik at stien kan krysse den flere steder. Bildene viser ivrige elever og lærer i arbeid rundt bekken. Ta gjerne en tur innom for å se hvor fint det har blitt!

Prosjekt i arbeidslivsfag