Stort engasjement i misjonsløpet

14.10.2022
I dag arrangerte elever og ansatte misjonsløp til inntekt for barn i Mongolia.

I dag hadde elever og ansatte Misjonsløp på DRUS. Elevene samler inn penger til NLM sine prosjekter i Mongolia. Et av prosjektene handler om å bedre barn med funksjonsnedsettelser sine levekår. Engasjementet i dag var på topp hos elever og ansatte som løp mange runder rundt skolen. Mange hadde lagt arbeid i kreativ utkledning. Elevene har fått sponsorer som bidrar med midler til prosjektet i Mongolia. Takk til alle som på ulike måter har bidratt!

Misjonsløp for barn i Mongolia