Ledige stillinger

04.02.2016
(administrasjonsleder/skolesekretær, lærere og assistenter) Søknadsfrist: 1. mars 2016 Tiltredelse: 01.08.16.

Drottningborg ungdomsskole eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Skolen holder til i romslige og velegnede lokaler i sentrum av Grimstad.

Skolen startet høsten 2015 og har for tiden 19 elever på 8. trinn. Høsten 2016 blir det to klasser på 8. trinn og en klasse på 9. trinn. Vi søker dyktige og engasjerte medarbeidere som vil være med å bygge opp en kristen ungdomsskole. Det vil være aktuelt å kombinere ulike oppgaver/stillinger.

Administrasjonsleder eller skolesekretær i 50 % stilling. Stillingen kan utvides i takt med økningen i elevtall.

Dette er en åpen stilling og arbeidsoppgavene bestemmes av kvalifikasjoner, utdanning, erfaring og interesser. Oppgaver som kan inngå i stillingen er økonomistyring, kvalitetssikring, utvikling av skolen, ansvar for bygg og anlegg, inntak og andre administrative oppgaver.

Lærere (både hel og deltids-stillinger vil være aktuelt)

Vi har behov for kompetanse i norsk, spansk, tysk, matematikk, naturfag, kunst og håndverk, mat og helse, musikk og spesialpedagogikk. Andre fag kan også være aktuelle.

Assistenter (fagarbeidere)

Assistentene har som oppgave å gi bistand til enkeltelever i form av omsorg, faglig støtte og trening.

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

  • har offentlig godkjent utdanning med fordypning i aktuelle undervisningsfag
  • har digital kompetanse
  • kommuniserer og samarbeider godt med elever, foreldre og kollegaer
  • har bevisste holdninger og verdier med tanke på menneskesyn og livssyn

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

For stillingene gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende lover og avtaleverk, og den som ansettes må aktivt fremme skolens verdigrunnlag.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Rektor, Ingunn Hauan Aagenæs tlf. 99 35 65 35 / e-post: rektor@drus.no

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk til: rektor@drus.no.

Søknadsfrist: 1. mars 2016

 

 

Ledige stillinger