Ledige stillinger

19.01.2024
Har du et ønske om å jobbe med ungdom på DRUS?

Pedagoger

Fra 1. august 2024 har vi ledig fast stilling som pedagog i inntil 100%. Fra våren 2024 har vi ledig 4 vikariater som pedagog i inntil 100%.  

Vi søker primært etter pedagoger som har norsk, engelsk, matematikk, kunst og håndverk, samfunnsfag og arbeidslivsfag. Det vil også være behov for kompetanse innen spesialpedagogikk. Andre fag kan også være aktuelle.

Miljøarbeidere

Fra 1. august har vi ledig stilling som miljøarbeider i inntil 70%. Vi har behov for en miljøarbeider som kan følge enkeltelever, men også kan ta ansvar for skolens kantine med matlaging i deler av stillingen.

Vi er opptatt av at du:

  • Bryr deg om elevene
  • Evner å inspirere og motivere
  • Tar initiativ og er fleksibel
  • Viser vilje til å ta del i utviklingsarbeid 
  • Har gode digitale ferdigheter
  • Har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
  • Har erfaring fra ungdomsskole

 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Den som blir ansatt må fremlegge politiattest.

For stillingene gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende lover og avtaleverk, og den som ansettes må aktivt fremme skolens kristne verdigrunnlag samt identifisere seg med NLMs verdier slik det er uttrykt i NLMs verdidokument.

Tiltredelse: 01.08.2024 eller etter nærmere avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Rektor Frank Haukeland, tlf. 47696441/e-post: fhaukeland@drus.no

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk til: fhaukeland@drus.no

 

Søknadsfrist: 26.02.2024

Ledige stillinger (vikariat)