KRIK DRUS

08.12.2017
Noen elever og ansatte har etablert KRIK DRUS.

I høst har noen elever sammen med noen ansatte bestemt seg for å starte et KRIK lokallag på skolen. KRIK er forkortelse for Kristen Idrettskontakt og er en barne- og ungdomsorganisasjon som har mange lokallag i Norge og i utlandet. KRIK DRUS skal ha treninger i storefri på skolen. Treningene foregår hovedsaklig i gymsalen men også ute når været blir bedre. Noen elever og ansatte har dannet et styre og planlegger aktivitetene fremover. I går var første trening i gymsalen. Mange elever har allerede meldt seg inn i lokkallaget. Ryktene sier at det kan bli turer i regi av KRIK DRUS også etter hvert.

KRIK DRUSKRIK DRUSKRIK DRUS