Vi innfører iPad som IKT verktøy!

18.04.2017
Skolens ledelse har sammen med FAU og skolens styre bestemt at vi tar i bruk iPad for alle elevene til høsten.

Etter nøye vurdering og besøk på andre skoler har vi bestemt oss for å ta i bruk 1-1 iPad for alle elevene til høsten. Tilbakemeldingene vi har fått er at iPad er et godt pedagogisk og driftssikkert verktøy som elevene kan dra nytte av i undervisningen. Elevene bruker i dag pc som skolen eier. Disse vil fases ut og elevene skal leie iPad av skolen mens de er elever på DRUS. Etter at de har gått 3 år på skolen beholder elevene ipaden. Leien inngår i skolepengene. 

De pedagogiske mulighetene med iPad er mange. Apple har utviklet et program for klasseromsledelse ved bruk av iPad. Erfaringene fra andre skoler er at det er enkelt å tilrettelegge for elevene ved bruk at iPad som IKT verktøy. Utdanningsdirektoratet har godkjent gjennomføring av eksamen på iPad. Skolen kjøper inn tastaturer som elevene kan bruke på skolen. Mer informasjon om innføring av iPad kommer på infomøtet for de nye elevene i mai. 

DRUS går foran og vi gleder oss til å ta i bruk iPad som IKT verktøy for 110 elever og ansatte til høsten!

Ipad på DRUS