Besøk av Kjell Magne Bondevik

24.06.2019
Fredag 14. juni hadde vi på DRUS storflott besøk av tidligere kirke- og undervisningsminister, utenriksminister og statsminister; Kjell Magne Bondevik. Først holdt Bondevik et foredrag om innflytelsesrike personer som har inspirert han. Der fikk vi høre om hva de hadde betydd for ham og lært ham.

-Kan du nevne tre ting som har inspirert deg, eller inspirerer deg i hverdagen?

Uten å tenke, påpeker Bondevik: min kristne tro og jesu nestekjærlighetsbud inspirerer meg i hverdagen. Andre ledere har inspirert meg og hjulpet meg til å selv bli en bedre leder. Det som virkelig inspirerer meg, er når man ser at det man gjør, går i riktig retning.

 -Hvilke råd ville du gitt en elev som har lyst til å bli politiker?

Jeg har jo et barnebarn som er 18 år nå, og som er veldig aktiv politisk, Simen. Jeg har jo ikke gitt han noe spesielt med råd. Han ble interessert selv. Han gikk jo inn i KRFU. Engasjerte seg først lokalt. Så ble han fylkesleder som han nå er. Han går jo samme vei som det jeg gikk, bestefaren hans. 

 -Hva har kristendommen gjort for deg i perioden som statsminister?

-Og hva med generelt i livet?

Den kristne troa mi har absolutt hjulpet. Den har vært veiledende for meg som statsminister og som politiker. Når jeg får utfordringer ber jeg. Ikke om bestemte løsninger, men om kraft, styrke og hjelp til å løse problemet.

-Hva har Oslosenteret bidratt med? (Vær spesifikk)

Vi jobber mest med det som kalles demokratiassistanseprosjekt, som betyr at vi går inn i land som demorkrati vokser i riktig retning, men som ikke har kultur eller bakgrunn for demokrati, og hjelper dem og deler våre erfaringer og råd. Vi hjelper mye ungdom i land. Vi samler ungdommer fra forskjellige etniske grupper og får dem til å sammarbeide og forstå hverandre bedre. Vi har 5 prosjekter i Kenya, samtidig som vi jobber med politiske partiene i parlamentet i Ukraina og Sri Lanka. Vi får noe statsstøtte.

-Hva anser du som viktig i lokalpolitikken, med tanke på kommunevalget nå til høsten?

Saker om miljø og klima som kommunestyret tar, har betydning. Vi må begrense trafikken og huske på å ta vare på naturen. Vi må også få mer omsorg for barn og eldre. Barnevernet må styrkes og eldreomsorgen må bli større.

-Hva tenker du om klimasaken nå, og hvordan dette håndteres her i Norge?

Klimatrusselen er påvist veldig tydelig. Gjennomsnittstemperaturen stiger, og vi vet at hvis den stiger mer enn 1,5 grad i gjennomsnitt i løpet av noen år, vil det følge med nedsmelting av is, oversvømmelser osv. Det er alvorlig og Norge må gjøre sin del. Vi kan ikke redde verden alene, men vi kan gjøre vår del. Både med internasjonale avtaler og ved at vi gjør noe hjemme. Det er gjort en del, men ikke nok. Alle partiene i Norge burde snakke sammen og bli enige om noe vi kan gjøre sammen. Det blir da lettere å gjennomføre.

-Hvordan har det å ha vært statsminister påvirket deg?

Det påvirkert meg på mange måter. For det første, gav det meg mange erfaringer som jeg hadde lyst til å bruke etterpå, som beste for mennesker som trengte det. Det er en av grunnene til at jeg startet oslosenteret. Jeg kunne ha gjort noe annet, eller tatt det mer med ro, men jeg hadde lyst til å bruke erfaringene og kontaktene jeg hadde til å hjelpe mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

For det andre, er det jo en del som husker meg som statsminister, så det er stadig noen som kikker litt og sier der er Bondevik…

-Prokrastinerer du? Og hvilke tips har du eventuelt for å unngå prokrastinering?

Jeg er ganske utålmodig. I hvert fall i følge kona. Jeg liker derfor ikke å utsette ting. Du får det bedre hvis du gjør ting med en gang, så det ikke blir en byrde i hodet. Gjør du det så blir du kvitt det.

-Og til slutt: Hva synes du var det aller gøyeste med å være statsminister?

Det gøyeste med å være statsminister må være å se at ting jeg synes var viktige ble sett og gjort noe med. Det var en gledens dag når bedre lover ble vedtatt. Det var også gøy og inspirerende å møte andre mennesker i og utenfor Norge. De fleste dagene som statsminister er veldig tøffe. Vanskelige valg måtte ofte tas. Både gleder og skuffelser, men alt i alt er det fint å se tilbake på tiden min som statsminister.

Besøk av Kjell Magne Bondevik