Avslutningsfest for Ingunn

27.06.2022
Etter skoleslutt siste skoledag hadde personalet avslutningsfest hvor vår gode rektor Ingunn Hauan Aagenæs ble takket av.

Ingunn har vært rektor på Drottningborg ungdomsskole siden skolens oppstart i 2015. Hun har vært med på en reise med 13 elever og noen få ansatte ved oppstart til i dag 156 elever og 25-30 ansatte. Å starte en skole er ikke for hvem som helst. De som har prøvd vet at det kreves mot, utholdenhet, stor arbeidskapasitet, gode sosiale evner pluss mye mer. Ingunn har gjennom syv år vist at hun besitter evner og kvaliteter som en rektor bør ha. Hun er god på å se elever og ansatte og er opptatt av at folk rundt seg skal ha det bra. Vi setter pris på alt hun har gjort og har vært for ansatte og elever på DRUS. Vi ønsker Ingunn lykke til i ny jobb og vet at de er heldige som får henne som studieadministrativ leder på NLA høgskolen. TUSEN TAKK for jobben du har gjort som rektor på DRUS Ingunn!

Skolen trenger en ny rektor etter Ingunn, og styret har ansatt Frank Haukeland som rektor fra 1. august. Frank kommer fra stillingen som fagleder på Landvik skole. Vi ønsker Frank velkommen som leder på DRUS.

God sommer!

Avslutningsfest for Ingunn