Avslutningsfest for elevene på 10. trinn

23.06.2020
Skoleåret er nå over, og vil gå over i historien som et annerledes skoleår. Likevel ble det en fin markering for elevene på 10. trinn, foresatte og ansatte.

I år ble avslutningsfesten for 10. trinn lagt til Drottningborg videregående skole på Hesnes. Det ble rigget telt for utendørs servering, og rammene for festen var gode med sol og god temperatur. Elevene bidro med fine taler og musikkinnslag. Kontaktlærerne sa noen ord til hver elev og takket for tre års skolegang på DRUS. Vi ser tilbake på disse tre årene med takknemlighet, og ønsker alle elever, foresatte og ansatte en riktig god sommer!  

Avslutningsfest 10. trinn