Drottningborghttp://www.drottningborg.vgs.noDrottningborg - rss newsCopyright (C) DrottningborgJuleavslutning/aktuelt/nyhetsarkiv/juleavslutning/Etter en travel innspurt har vi nå avsluttet høsten med en flott juleavslutning på DRUS!Søknadsfrist 1. desember/aktuelt/nyhetsarkiv/soeknadsfrist-og-infomoete/Søknadsfristen for neste skoleår er 1. desember, og den 19. november kl 18.00 inviterer vi til informasjonsmøte. Flott innsats på FIRST LEGO League!/aktuelt/nyhetsarkiv/teknologi-i-praksis-paa-first-lego-league/På lørdag stilte DRUS med elever på to lag fra valgfaget Teknologi i praksis på First Lego League på UiA. Godt i gang med skoleåret/aktuelt/nyhetsarkiv/godt-i-gang-med-skoleaaret/Dette skoleåret startet vi igjen med rekordmange elever på skolen. Hele 150 elever møtte til skolestart, og vi merker at det yrer av liv både inne og ute. Avslutningsfest for elevene på 10. trinn/aktuelt/nyhetsarkiv/avslutningfest-10-trinn/Elevene på 10. trinn er nå ferdig med tre års skolegang på DRUS. Siste torsdag før ferien hadde elever, foresatte og ansatte en flott markering med utdeling av vitnemål og festmiddag. Besøk av Kjell Magne Bondevik/aktuelt/nyhetsarkiv/besoek-av-kjell-magne-bondevik/Fredag 14. juni hadde vi på DRUS storflott besøk av tidligere kirke- og undervisningsminister, utenriksminister og statsminister; Kjell Magne Bondevik. Først holdt Bondevik et foredrag om innflytelsesrike personer som har inspirert han. Der fikk vi høre om hva de hadde betydd for ham og lært ham.Løp for Indonesia/aktuelt/nyhetsarkiv/misjonsloep/Også i år gjennomførte elevene misjonsløp hvor vi hadde fokus på forholdene som barn lever under i Indonesia. Prosjekt i arbeidslivsfag/aktuelt/nyhetsarkiv/prosjekt-i-arbeidslivsfag/Dette vårsemesteret har elevene som har arbeidslivsfag hatt et prosjekt ute langs Groosebekken. Forsøk i trafikk valgfag/aktuelt/nyhetsarkiv/trafikk-valgfag/Denne uken hadde vi fokus på sikkerhetsutstyr i trafikk valgfag. DRUS på 17. mai/aktuelt/nyhetsarkiv/17-mai-paa-drus/17. mai var også i år en flott dag for elever og ansatte på DRUS.Ledige stillinger 19/20/aktuelt/nyhetsarkiv/ledige-stillinger-1920/Skolen vokser og vi har ledig både faste stillinger og vikariater neste skoleår. Flotte ski- og skøytedager!/aktuelt/nyhetsarkiv/ski-og-skoeytedag/Før vinterferien gjennomførte vi ski- og skøytedager for elevene på DRUS. Hele skolen reiste til Gautefall for å renne i bakken. Noen klasser benyttet seg av is og snø her i Grimstad. Skolesekretær 50% fast stilling/aktuelt/nyhetsarkiv/ledig-stilling-som-skolesekretaer/Skolen vokser i størrelse og vi har behov for å styrke bemanningen med en skolesekretær. Overnatting med friluftsliv valgfag/aktuelt/nyhetsarkiv/overnattingstur-med-friluftsliv-valgfag/Elevene som dette skoleåret har valgt natur, miljø og friluftsliv i valgfag har vært på overnattingstur med et variert program. Saueklipping på skolen!/aktuelt/nyhetsarkiv/saueklipping-i-arbeidslivsfag/Denne uken fikk elevene i arbeidslivsfag prøve seg på saueklipping på skolen. Godt i gang med skoleåret!/aktuelt/nyhetsarkiv/godt-i-gang-med-skoleaaret!/Nå er skoleåret godt i gang, og mye har skjedd siden første skoledag i august. Bilder fra skoleåret/aktuelt/nyhetsarkiv/bilder-fra-skoleaaret-201718/Her er noen bilder fra de to siste skoleårene. Vi ser frem til oppstart av nytt skoleår! Historiens første misjonsløp på DRUS!/aktuelt/nyhetsarkiv/misjonsloep-paa-drus/Dette skoleåret har elevene hatt fokus på å samle inn penger til prosjekter i Indonesia. På fredag gikk startskuddet for historiens første misjonsløp med stort engasjement fra elever og ansatte. DRUS på 17. mai/aktuelt/nyhetsarkiv/drus-paa-17-mai/For tredje gang stiller DRUS i 17. mai toget i Grimstad. I år er vi nesten dobbelt så mange elever som i fjor og vi gleder oss.Lab-dag på Drottningborg vgs/aktuelt/nyhetsarkiv/lab-paa-drottningborg-vgs/Forrige uke hadde klassene hver sin lab-dag på Drottningborg vgs. Elevene fikk da gjennomføre ulike forsøk.