Ingunn Aagenæs
Aagenæs, Ingunn
Rektor
Kristin Bakke Anderson
Anderson, Kristin Bakke
Lærer
Christoph Kuberka Berge
Berge, Christoph Kuberka
Lærer
Per Henrik Kvinlaug
Kvinlaug, Per Henrik
Lærer
Ingolf Harkestad
Harkestad, Ingolf
Adm.leder
Lillian Bondevik
Bondevik, Lillian
Miljøarbeider
Barbro Johanne Svenden
Svenden, Barbro Johanne
Sosiallærer og miljøarbeider
Silje Abrahamsen
Abrahamsen, Silje
Lærer
Gun-Beate Vedumsdal
Vedumsdal, Gun-Beate
Miljøarbeider
Eliann Solheim
Solheim, Eliann
Lærer/ spes.ped koordinator
Elisabeth Berg Pedersen
Pedersen, Elisabeth Berg
Lærer
Serine Nielsen
Nielsen, Serine
Lærer
Anna Vålandsmyr
Vålandsmyr, Anna
Lærer
Iselin Metveit
Metveit, Iselin
Lærer (vikar)
Sindre Leite Torjussen
Torjussen, Sindre Leite
Miljøterapeut (vikariat)
Ole Andreas Vigre
Vigre, Ole Andreas
Lærer
Mette Tornli Nordhagen
Nordhagen, Mette Tornli
Inspektør/ lærer
Jan Igland
Igland, Jan
Lærer/ miljøarbeider
Ingrid Selås
Selås, Ingrid
Lærer